Tere, hea huviline!

Sellel veebilehel on Mauruse veebipõhised lisamaterjalid ning tasulised veebipõhised õpikud. Materjalide nimekirjad leiad altpoolt.

  • Õpetaja lisamaterjaliks on paberõppematerjali juurde sobiv õpetajaraamat, millest võib leida: tundide ettevalmistust lihtsustava tunnijaotuskava/töökava; viiteid videotele, artiklitele; slaide, helifaile, prinditavaid töölehti jm. Kui Sinu õpilastele on ette nähtud õpilase kood, siis leiad selle info õpetajaraamatu peatükist “Vajalikud töövahendid”. Õpetaja ja õpilase vahel lehel suhtlust ei toimu ning igale kasutajale on vajalik isiklik konto.
  • Õpilase lisamaterjaliks on õpiku või tööraamatu juurde sobivad automaatkontrolliga harjutusülesanded, mille on koostanud meie autorid ja toimetajad.

Lisaks on võimalik osta veebipõhise õpiku kasutusõigus õppeaastaks. Tasuliste õpikute nimekirja ja tellimise lingid leiad lehe lõpust.

Sain koodi. Kuidas seda kasutada?

  1. Registreeru.
  2. Ühe tööpäeva jooksul aktiveerime su konto ja saad enda meilile teate.
    Kui teadet pole saabunud, kontrolli ka rämpsposti kausta.
  3. Logi oma kontole sisse.
  4. Sisesta menüüs kood ja saadki materjali kasutama hakata.

Kui kasutad mõne allpool nimetatud õppematerjali klassikomplekti ja pole lisamaterjali ligipääsukoodi saanud, võta ühendust digi@kirjastusmaurus.ee

2020/2021 õppeaasta lisamaterjalid

Sel õppeaastal keskendume I ja II kooliastmele. Tänaseks on olemas lisamaterjal nende paberõppematerjalide juurde (nimekiri täieneb):

Algklassid

Eesti keel ja kirjandus

Matemaatika

Ajalugu

Loodusõpetus

Kunstiõpetus

UUS! Tasulised veebipõhised õpikud

Veebipõhises õpikus on lisaks tavapärasele õpiku sisule automaatkontrolliga ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks. Veebipõhise õpiku kasutusõigus kehtib 1 õppeaasta (ostes ligipääsu käimasoleva õppeaasta jooksul, siis kehtib ligipääs õppeaasta lõpuni).

Tänaseks on valminud järgnevad veebipõhised õpikud (nimekiri täieneb):

Edukat õpetamise ja õppimise jätku!
Sinu kirjastus Maurus